TERMS & CONDITIONS
 • Prijsvoorstellen zijn geldig gedurende zestig dagen;
 • Prijzen zijn exclusief BTW (in geval BTW van toepassing is);
 • De geschatte tijdslijn is gebaseerd op het begrip dat wij van het project hebben op het moment dat wij het prijsvoorstel hebben opgesteld;
 • Specifieke voorwaarden betreffende betalingen in een prijsvoorstel gaan voor op bepalingen in deze algemene voorwaarden;
 • Wanneer we volgens het principe van een vaste prijs werken, dan garanderen wij de prijs. Deze garantie geldt echter niet indien we nieuwe informatie ontvangen nadat de overeenkomst is getekend;
 • Optionele investeringen worden alleen gedaan na expliciete voorafgaande toestemming van de cliënt;
 • Een project wordt vrijgegeven zodra de laatste betaling door ons is ontvangen;
 • Orange Genesis IT heeft het recht om een deadline uit te stellen in het geval de benodigde materialen niet tijdig aan ons verschaft worden;
 • Extra werk gedurende de ontwikkeling zal alleen uitgevoerd worden bij expliciete voorafgaande toestemming van de cliënt;
 • De maximale betaaltermijn is 14 dagen. Hierna hebben wij het recht een incassobureau in te schakelen. De kosten hiervan en van de wettelijke rente bovenop het openstaande bedrag zullen bij de cliënt in rekening worden gebracht;
 • De software en ontwerpen die wij creëren zijn alleen bedoeld voor het gebruik door de cliënt. Het kopiëren, publiceren of gebruik hiervan voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder expliciete voorafgaande toestemming van Orange Genesis IT;
 • Wij leveren onze cliënten graag diensten van een hoge kwaliteit. Daarom geven we 60 dagen ondersteuning na de oplevering van een project in het geval een cliënt niet tevreden is met het resultaat. Na deze zestig dagen wordt extra werk uitgevoerd tegen een tarief waarvoor een aparte overeenkomst wordt opgesteld;
 • Orange Genesis IT is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade en gederfde winst. Wat betreft directe schade kan de schadevergoeding in geen geval hoger zijn dan de genoemde prijs in het prijsvoorstel van het desbetreffende project;
 • Projecten zullen worden ingepland zodra wij de ondertekende overeenkomst van de cliënt ontvangen;
 • Wij zullen de verantwoordelijkheid nemen om jouw project te testen of verschillende typen apparaten.
Neem contact op